Tjänst

ALLWIN AB har sedan 2010 utvecklat en ekonomiskt hållbar tjänstelösning kopplat till den cirkulära ekonomin för att minska matsvinnet inom svensk dagligvaruhandel och servar idag 73 st ICA, COOP och LIDL butiker, med 36 butiker i Stockholm, 26 butiker i Göteborg och 11 butiker i Malmö genom vår nationella logistikpartner Samhall och är på gång att starta upp i fler städer.

Allwin utför idag över 19 000 hämtningar och levererar runt 1 miljon kilo (1 000 ton) mat, motsvarande över 2 - 3 miljon måltider till utsatta per år för ett uppskattat inköpsvärde på över 20 - 30 miljoner. Allwin skapar storskaligt samhällsvärde genom skapande av nya jobb, miljövinster och mat till sociala verksamheter inom Svenska kyrkan, ideella föreningar och caféer för hemlösa.

Över 1 000 personer administreras idag i leveranskedjan; Butiksanställda i 73 anslutna butiker, Samhalls chaufförer samt engagerad personal och volontärer i sociala verksamheter. Den dagligt räddade maten från COOP, ICA och LIDL hämtas och levereras ut till sociala verksamheter, där den sorteras och delas ut till behövande. Allwin Systemet säkerställer kylkedjan och spårbarhet samt har erforderliga tillstånd och försäkringar för att köra och hantera livsmedel som regleras enligt svenska djupfrysningsbyråns regelverk.

 Vi stödjer även studenter på deras FOOD RESCUE Parties på Göteborgs, Sahlgrenska, och Chalmers Universitet, där föreläsningar och hållbart samhälle genomförs. 

Kontakta oss för en helhetsbild av vår tjänst.

Vår tjänst ger dig följande.

Ansvarig för Butiksanslutning

Kontakt via Mail: per (@) allwin.nu

Sociala Verksamheters anslutning

Kontakt via Mail: kontakt (@) allwin.nu

  • Socialt Engagemang lokalt, Goodwill & Hållbar butiks-image.
  • Minskade kostnader med Allwins nya produkt
  • Reklamkampanj och marknadsföring 
  • Synas i sociala medier Twitter, Facebook, lokaltidningar, Dagstidningar
  • Hämtningar av ert matsvinn mån-fre
  • Minska ert matsvinn med över 50%
  • Rapportering om volym mat hämtat från er butik samt miljövinster
  • Och många fler fördelar