Välkommen till Allwin.

Allwin AB har sedan 2010 utvecklat en ekonomiskt hållbar lösning för att minska matsvinnet inom svensk dagligvaruhandel med gott resultat. Över tusen personer administreras är idag i leveranskedjan; Butiksanställda, Allwin-förarna genom Samhall och kyrkornas engagerade, där den räddade maten i sin tur sorteras och delas ut till behövande.

Allwin är med sin nationella partner Samhall verksam i STOCKHOLM, GÖTEBORG och MALMÖ. Vi är idag 73 anslutna butiker till Allwins logistiknätverk där vi hämtar matsvinn måndag till fredag året runt och levererar till hjälpverksamheter inom Svenska kyrkan, caféer för hemlösa, ideella föreningar för pensionärer och ensamstående. Allwin utför idag över 18 000 hämtningar och leveranser av runt 1 000 ton mat, motsvarande över 1,5 miljon måltider per år.