Välkommen till Allwin.

ALLWIN AB har sedan 2010 utvecklat en ekonomiskt hållbar tjänstelösning kopplat till den cirkulära ekonomin för att minska matsvinnet inom svensk dagligvaruhandel och är idag verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö genom vår nationella logistikpartner Samhall.  

Över 1 000 personer administreras idag i leveranskedjan; Butiksanställda in 73 anslutna butiker, Allwin-förarna genom Samhall samt engagerad personal och volontärer i sociala verksamheter, där den dagligt räddade maten från COOP, ICA och LIDL  sorteras och delas ut till behövande. Vi säkerställer spårbarhet och kylkedjor samt har erforderliga tillstånd och försäkringar att köra och hantera livsmedel.

Allwin utför idag över 19 000 hämtningar och leveranser av runt 1 miljon kilo (1 000 ton) mat, motsvarande över 2 - 3 miljon måltider till utsatta per år för ett uppskattat inköpsvärde på över 20 - 30 miljoner. Allwin skapar storskaligt samhällsvärde genom skapande av nya jobb, miljövinster och mat till sociala verksamheter.