matsvinn

matsvinn

Världen slänger bort 1.3 miljarder ton mat per år

 

Matsvinn i Sverige

I Sverige finns det idag över 100 000 socialt och ekonomiskt utsatta människor, om alla dessa skulle få tre mål mat om dagen behövs det över 100 miljoner måltider årligen, motsvarande runt 50 miljoner kilo mat. 

Det årliga matsvinnet i svensk dagligvaruhandeln är 75 miljoner kilo osåld mat som handeln behöver slänga uppstår av olika anledningar; felbeställningar, estetiska defekter, leveransskador och det kostar över 100 miljoner kronor att anlita traditionella avfallsbolag för att elda upp denna mat. 

Allwin tar ansvar

Allwin anser inte att maten skall klassas som avfall då det är osåld ätbar mat. För handeln har maten inget kommersiellt värde längre. För utsatta har den ett mycket stort värde. Genom att "rädda maten" uppstår det stora miljövinster och social vinster för utsatta som får ta del av maten kostnadsfritt genom sociala verksamheter.

Allwin verkar inom den cirkulära ekonomin och drivs av samhällsentreprenörer som brinner för att skapa nya jobb och bygga nya samhällsbärande strukturer tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer som gör alla till vinnare, Allwin.