Simon Eisner driver opinion mot matsvinnet.

Simon Eisner driver Opinionsbildning / Artiklar:

 

SAMHALL 2017, Simon Eisner 

https://samhall.se/samhall-story/allwin/

 

Dagen 2017, Simon Eisner

http://www.dagen.se/dokument/smyrna-blev-socialt-center-1.917871

 

Miljö och Utveckling 2016, Simon Eisner

http://miljo-utveckling.se/matsvinn-fran-lidl-blir-maltider-till-behovande/

 

Stockholm Direkt 2016

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/matjattens-svinn-ska-bli-maltider-till-stockholms-hemlosa/aRKpcc!9M9RQqabmSreXHE1OpTk4g/

 

Landets Fria 2015, Simon Eisner

http://www.landetsfria.se/artikel/121173

 

BRING 2015, Simon Eisner

http://www.bring.se/tempererat/nyheter/allwin

 

Ystads Allehanda 2014, Simon Eisner

http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/de-tar-hand-om-julens-matsvinn/

 

Veckans Affärer 2012, Simon Eisner

https://www.va.se/nyheter/2012/09/14/affarsiden-dar-alla-vinner/

 

DN 2013, Simon Eisner

http://www.dn.se/sthlm/sopguldet-behover-inte-langre-bli-till-sand/

 

Fria Tidningar 2012, Simon Eisner

http://www.fria.nu/artikel/94858

 

ARBETET 2011, Simon Eisner 

https://arbetet.se/2011/02/04/robin-hood-blir-business/

 

Expressen 2011, Simon Eisner

http://www.expressen.se/gt/kasserade-maten-kommer-till-nytta/

 

WWF 2010, Simon Eisner

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/min-vardag/1521524-min-vardag-arets-miljohjaltar-prisade-2010

 

Götebrogs Universitet – Food Rescue, Simon Eisner

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//studenter-raddar-mat-.cid1325230

 

LUNDS Universitet: Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola, 20 år http://packbridge.se/manga-ville-vara-med-och-fira-forpackningslogistiks-20-ar/

 

SaMMa Samarbete mellan: Naturvårdsverket, Livsmedelsverket ochNaturvårdsverket, Simon Eisner

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/sammas-programforklaring-20150730.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

 

Nordiska Ministerrådet: Simon Eisner med Allwin har varit rådgivare

http://www.norden.org/sv/tema/tidigare-teman/tema-2015/green-growth/statsministrarnas-aatta-projekt/utveckling-av-tekniker-och-metoder-foer-avfallshantering/reducing-food-waste/

Allwin

FoodWaste

2 million meals per year to people in need

Founded 2010