Simon Eisner inbjuden talare till Nationell verkstad för hållbara livsstilar.

Simon Eisner berättar om Allwin, Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10 YFP. I år är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion värd i samarbete med Karlstads kommun, Naturvårdsverket och Mistra Sustainable Consumption.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

https://www.forummiljosmart.se/nationellverkstad

Allwin

FoodWaste

2 million meals per year to people in need

Founded 2010