Tjänst

Allwin hämtar skänkt mat på uppdrag av våra anslutna butiker, osålda, men fullt tjänliga varor, som närmar sig bäst-före-datum. Vi säkerställer spårbarhet och kylkedjor genom kylbilar samt har erforderliga tillstånd att köra och hantera livsmedel. Vi hämtar och levererar dessa varor under en och samma dag, alla vardagar året runt. Varorna distribuerar vi till behövande i Stockholm, Göteborg och i Skåne regionen genom vårt nationella samarbete med Samhall, Svenska kyrkans hjälpverksamheter, ideella föreningar och caféer för hemlösa. Vi stödjer även studenter på deras FOOD RESCUE Parties på Göteborgs, Sahlgrenska, och Chalmers Universitet, där föreläsningar och hållbart samhälle genomförs. 

Vår tjänst ger dig följande.

  • Goodwill & Hållbar butiks-image.
  • Synas i sociala medier Twitter, Facebook, lokaltidningar, Dagstidningar mfl.
  • Ett nytt budskap att förmedla till era kunder.
  • Hämtningar av Allwin matkärlen mån-fre.
  • Minska ert matsvinn med över 50%.
  • Rapportering om volym mat hämtat från er butik samt miljövinster.
  • Och många fler fördelar

Kontakta oss för en helhetsbild av vår tjänst.

Ansvarig för Butiksanslutning

Kontakt via Mail: per (@) allwin.nu

Sociala Verksamheters anslutning

Kontakt via Mail: kontakt (@) allwin.nu