Allwin_final_animation2.gif

         

         

          Matsvinn

 

matsvinn med ALLWIN

Matsvinn minskar ni med 80%, er butik kan istället för att slänga osåld mat, bli sponsor med mat motsvarande 20 000 måltider per år till svenska kyrkor och hjälp-verksamheter. 

- Resurshushållning, hållbarhet, omfördelning, miljöansvar, välgörenhet - 

 

Matsvinn i Stockholm Göteborg Malmö Lund

Maträddningssällskapet Allwin är idag den enskilt största medlemsorganisationen och var först i Sverige på att storskaligt re-distibuera matsvinn från medlems-livsmedelsbutiker, redan 2006 började Re-distributionen genom den Icke Vinstdrivande Allmännyttiga Stiftelsen Gemensamt Engagemang (GE) med säte i Göteborg, fyra år senare, 2010 grundade Stiftelsen GE logistikföretaget Allwin med socialt entreprenörskap som grund för att gå ifrån osäkra donationer till långsiktig ekonomisk stabilitet genom prissättning av medlemstjänsten utefter företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden som skapas. Våra medlemspartners ställer krav på oss ett utföra en säker leverans med rapportering löpande av deras skänkta mat. 

Idag levereras 1 000 ton matsvinn per år motsvarande 2 miljoner måltider till behövande. Vi erbjuder en nationell matsvinns-lösning för livsmedelsindustrin tillsammans med Samhall som representerar integration och jobbskapande för personer som står långt från arbetsmarknad. En tjänst med hög kontinuitet kopplat till den cirkulära hållbara ekonomin för att storskaligt minska matsvinnet inom dagligvaruhandeln och skapa nya viktiga jobb.

"Varför skall vi betala för att skänka? Det kostar inte mer att anlita Allwin än att betala för att slänga maten som avfall genom traditionella återvinnings-bolag.  Av samma anledning som man betalar posten för att se till att en födelsedagspresent kommer fram till rätt mottagare, så betalar man Allwin för overhead-kostnader för att med personal och kylbilar, säkerställa matsäkerhet genom kylkedjorna samt spårbarhet när man väljer att skänka sin osålda mat (matsvinn) till behövande vilket är det hållbara alternativet"

Goodwill, CSR och välgörenhet får man på köpet.

Vi hämtar idag för en låg avgift per dag som matchar återvinnings-bolagens avgifter, alla vardagar, hela året, på anslutna butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund och levererar maten till Svenska Kyrkan och andra hjälporganisationer under samma dag. Genom avtal med LIDLICA och COOP växer vi nu i hela Sverige. Ingen annan lösning i Sverige är lika effektiv som Allwin på att reducera matsvinn. En stor mängd ideella lösningar har testats genom åren utan framgång och med låga volymer hämtad mat, Logistiken, kontinuiteten och säker hantering av maten har alltid varit flaskhalsen och det har Allwin en lösning på.

 

"Vi går ifrån ett industriellt linjärt tänkande, till ett cirkulärt tänkande, då vi idag vet att resurser är ändliga. Nya tjänster såsom Allwin utvecklas för att bemöta den cirkulära ekonomins utmaningar och behov" 

1 000 ton mat distribueras årligen värt 100 miljoner.

Allwin har sedan start tillsammans med samarbetspartners räddat mat som gått till behövande till ett marknadsvärde på över 450 miljoner. För varje krona satsad på att anlita Allwins tjänst, levereras mat för 10 - 15 kr, dvs Social Return on investment (SROI) i sitt hållbarhetsarbete är 10 - 15 gånger pengarna, i andra fall inom välgörenhet är det mer vanligt att av donerade/sponsrade pengar så når hälften fram. 

Vi utför med vår nationella logistik-partner Samhall med anställda förare, över 19 000 hämtningar och levererar omkring 1 miljon kilo /  1 000 ton mat årligen, motsvarande 5 500 måltider dagligen och 2 miljoner måltider årligen till behövande. Detta till ett uppskattat värde över 100 miljoner kr och ökar. Osåld mat med kort bäst-före-datum som annars hade slängts.

“När storbolag donerar miljoner till välgörenhet ses det som goodwill, när Allwin tar betalt för att köra bolagens mat som dom vill skänka som välgörenhet ses det som en kostnad” Samma summa, Samma utfall,men olika skolor om hur det ekonomiskt definieras.

Simon Eisner, Civilekonom, Samhällsentreprenör, Grundare av Allwin.

Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan hela Sverige, både personer som bor i landet och EU-medborgare som vistas här tillfälligt. Trots att färre kommuner deltog i årets kartläggning uppgavs drygt 33 250 personer leva i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition, under vecka 14, 2017. Källa: Socialstyrelsen

Om 33 250 personer skulle få ett mål mat om dagen så blir det 12 136 250 måltider per år. Allwin värnar om de allra svagaste i samhället, fattigpensionärer, ensamstående, utförsäkrade och hemlösa som söker sig till kyrkornas hjälpverksamhet, dom har inga pengar att köpa tillräckligt med mat för under en hel kalendermånad och är oftast i skuld.  

Hur går det runt ekonomiskt

Istället för donationer tar Allwin ut en fast månadsavgift från anslutna medlemsbutiker som täcker timlöner till Samhalls förare, kostnader för leasade kylbilar, drivmedel, vägtullar och administration, å andra sidan finns det ohållbara och kostsamma alternativet att slänga den ätbara maten. Den allmännyttiga Stiftelsen (GE) Gemensamt Engagemang som även äger Allwin till 100% har genom åren bekostat utvecklingen av Allwin, idag bärs kostnader av anslutna butiker. 

Trend och Kostnadsanalys

Vilka besparingar och värden uppstår när en butik går från att betala för att slänga maten genom traditionella ohållbara återvinngsbolag, till att börja skänka maten och bidra till ett hållbart närsamhälle.

TRENDSPANING

ISO 26000 - Samhällsansvar

Svanen - Matsvinn

Miljö och Hälsa - Matsvinn är på agendan

Lagstiftning - Alla partier har skrivit motioner rörande matsvinn

Hållbarhetsredovisning - Alla livsmedelsbolag har med matsvinn

Miljö revision - Matsvinn är kopplat till miljövinster, minskat CO2 utläpp

FN 2030 - reducera matsvinn till noll

 

KOSTNADSANALYS (ROI)

Allwin jobbar med LEAN och går igenom besparingar rörande kostnader för minskade antal sopkärl, volymhanterings-kostnader, tidsvinster i hantering av kross, tidsvinster kopplat till "skala" produkter. Detta ger oss den verkliga netto kostnaden efter implementering av Allwin konceptet för att bli hållbarare butik. Efter analys och implementering hamnar Allwin på en netto kostnad på några hundralappar per månad för våra anslutna butiker.

 

"För varje krona satsad på att anlita Allwins tjänst, levereras mat för 10 - 15 kr, dvs Social Return on investment (SROI) i sitt hållbarhetsarbete är 10 - 15 gånger pengarna"

 

VI MÄTER MJUKA VÄRDEN - Vi mäter genom analysverktyg, mediabolag, omvärldsbevakning, trendspanare och Social Return on Investment, SROI 

- Social medier Vi mäter genom mediabolag och omvärldsbevakning trender.

- Personal - Ökad trivsel med arbetsuppgiften att hantera matsvinn

- Kunder -Nöjd Kund Index (NKI)

- Miljövinster - Koldioxidutsläpp, CO2e analyser

- PR & Media - Vi driver opinion

- Hållbar butik - Vi driver värdebaserade kundlojalitetsprogram / aktiviteter

 

Ovan analys visar på att Allwin bidrar till att skapa multipla parallella värden för våra kunder, bottom line, varumärke, kundlojalitet, samhällsvinster och miljövinster. 

 

 
 

Tillsammans skapar vi värde

 • Synas i sociala medier Twitter, Facebook, lokaltidningar, Dagstidningar

 • Minska ert matsvinn med över 60%

 • Socialt Engagemang lokalt för butiker

 • Goodwill & Hållbar butiks-image

 • Minskade kostnader med Allwins nya produkt

 • Reklamkampanjer och marknadsföring

 • Hämtningar av er skänkta osålda mat mån-fre

 • Sammanställning av rapporter om volym mat hämtat från er butik samt miljövinster till er miljöredovisning.

 • Och många fler fördelar

Tillsammans med våra partners skapas storskaligt samhällsvärde genom nya jobb, miljövinster, mat till sociala verksamheter inom Svenska kyrkan, ideella föreningar och caféer för hemlösa. Över 2 000 anställda i anslutna butiker sorterar dagligen ut mat som hämtas och skänks, Allwin administrerar leveranserna ut till kyrkor och sociala verksamheter, där ytterligare 100 tals personer är involverade i hanteringen av maten.

 
Allwin_background_01.jpg

partners

Vi arbetar med industriledande varumärken

Livsmedelspartners

 

Partners & Nätverk

 
 

Nationell logistikpartner

UTMÄRKELSER

Vi får beröm inom industrin

Nomineringar

Placering

 • 2018 Visa Vägen Galan, Årets Arbetsgivare, Samhall

 • 2017 Visa Vägen galan, Årets Eldsjäl, Samhall

 • 2012 Final: Konsumentpriset Blåslampan

 • 2011 Final: Årets Entreprenör, Swedish Recycling Award

 • 2011 Svenskt bidrag: European Week for Waste Reduction

 • 2011 Final: Änglamarkspriset, Resurshushållning, COOP

 • 2018 Top Tre: Västkusten, Visa Vägen Galan, Årets eldsjäl

 • 2017 Top Fem: Nordic Council Environment Prize

 • 2013 Vinnare : Årets företagare, Göteborg, Svenskt Näringsliv

 • 2012 Vinnare; Corporate Social Responsibility Västsveriges pris

 • 2012 Vinnare: Årets Entreprenör, Swedish Recycling Award

 • 2011 Sveriges 100 uppstickare, Tidningen Shortcut

 • 2010 Årets 100 inspiratörer, Tidnigen Leva

 • 2010 Juryns hederspris & Årets miljöhjälte, Världsnaturfonden WWF

Allwin_background_01.jpg

Opinionsbildning

Vi sprider kunskap om matsvinn

År 2018

 • 2018 Förläsare & Panel: Konsumentverket - Forum för miljösmart konsumption. Karlstad

 • 2018 Nätverksträff: Samhall, Visa Vägen Galan, Stockholm

 • 2018 Matsvinnsseminarie: RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg

 • 2018 Inbjuden: Landshövdingen trädgård, Almedalsveckan, Visby

 • 2018 Rådgivare: Food Waste, European Commission

År 2017

 • 2017 Nätverksträffar: Almedalen, Visby

 • 2017 Nätverksträff: Nordiska ministerådet, Finland

 • 2017 Rådgivare: Food Waste, European Commission

 • 2017 Göteborgs stads tält: Kulturkalaset, Göteborg

 • 2017 Nätverksträff: Näringsdepartementet, Stockholm

 • 2017 Nätverksträff: Samhall, Visa Vägen Galan, Stockholm

 • 2017 Nätverksträff: Förpackningsindustrin, IVL, Göteborg

År 2015

 • 2015 Rådgivare/workshop : Nordiska Ministerrådet, Oslo

 • 2015 Föreläsning om Allwin: ODD FELLOWS, Göteborg

 • 2015 Föreläsning om Allwin: Business Region, Oslo

 • Se hela listan

År 2016

 • 2016 Föreläsning om Allwin: Rotary, Göteborg

 • 2016 Föreläsning om Allwin: ODD FELLOWS, Göteborg

 • 2016 FOOD RESCUE PARTY: Göteborg Universitet

 • Se hela listan

 

År 2013

 • 2013 Talare: SOPRO, Trondeim, Norge

 • 2013 Talare: FOOD RESCUE DAY, Chalmers Tekniska högskola

 • 2013 Talare: EU, FUSION – FOOD WASTE, Helsingfors, Finland

 • Se hela listan

År 2014

 • 2014 Föreläsning om Allwin: Centerpartiet, Göteborg

 • 2014 Föreläsning om Allwin:Göteborgs Universitet (framflyttad)

 • 2014 Föreläsning om Allwin: Fenix - Kultur och Kunskapscenter, Vaggeryd

 • Se hela listan

 

matsvinn

Världen slänger bort 1.3 miljarder ton mat per år

 

Matsvinn i Sverige

I Sverige finns det idag över 100 000 socialt och ekonomiskt utsatta människor, om alla dessa skulle få tre mål mat om dagen behövs det över 100 miljoner måltider årligen, motsvarande runt 50 miljoner kilo mat. 

Det årliga matsvinnet i svensk dagligvaruhandeln är 75 miljoner kilo osåld mat som handeln behöver slänga uppstår av olika anledningar; felbeställningar, estetiska defekter, leveransskador och det kostar över 100 miljoner kronor att anlita traditionella avfallsbolag för att elda upp denna mat. 

Allwin tar ansvar

Allwin anser inte att maten skall klassas som avfall då det är osåld ätbar mat. För handeln har maten inget kommersiellt värde längre. För utsatta har den ett mycket stort värde. Genom att "rädda maten" uppstår det stora miljövinster och social vinster för utsatta som får ta del av maten kostnadsfritt genom sociala verksamheter.

Allwin verkar inom den cirkulära ekonomin och drivs av samhällsentreprenörer som brinner för att skapa nya jobb och bygga nya samhällsbärande strukturer tillsammans med livsmedelsindustrins aktörer som gör alla till vinnare, Allwin.

 
Allwin_background_01.jpg

kontakt

Vi är här för att hjälpa

 
 
 
iStock-530286313_04_01.png

ALLWIN AB

C/O MCON
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Mail ledning:
Simon (@) allwin.nu

Butiksanslutning
Per (@) allwin.nu