top of page

Simon Eisner FILM (45 sek) om SJ och Allwins arbete med matdonationer.

Uppdaterat: 6 sep.

Simon Eisner får till partnerskap med SJ och växer i Sverige. En viktig framgångsfaktor för att skapa långsiktiga, miljömässiga, sociala och ekonomiska värden är när en part är tjänsteutövare och en part köper tjänsten.


1. SJ donerar osåld mat från sin Bistro.

2. Allwin distribuerar maten ut till Kyrkor.

3. Kyrkorna får maten gratis och fördelar maten till utsatta.

Att slänga mat är linjärt, att donera maten är cirkulärt.#matbank #cirkulärekonomi #regeringen #matsvinn #allwin #sj #lidl #slu #samma #coop #ica #crs #simoneisner# svenskakyrkan #samhall #jordbruksverket #socialtföretagande #naturvårdsverket #livsmedelsverket #entreprenörskap #SAMS #matsvinn# matavfall #livsmedelsförluster #miljösmart #klimatförändringar #foodwaste

121 visningar0 kommentarer
bottom of page