top of page

Simon Eisner FILM (45 sek) om SJ och Allwins arbete med matdonationer.

Uppdaterat: 6 sep. 2023

Simon Eisner får till partnerskap med SJ och växer i Sverige. En viktig framgångsfaktor för att skapa långsiktiga, miljömässiga, sociala och ekonomiska värden är när en part är tjänsteutövare och en part köper tjänsten.


1. SJ donerar osåld mat från sin Bistro.

2. Allwin distribuerar maten ut till Kyrkor.

3. Kyrkorna får maten gratis och fördelar maten till utsatta.

Att slänga mat är linjärt, att donera maten är cirkulärt.144 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page