top of page

Simon Eisner: FILM (45 sek) om SJ och Allwins arbete med matdonationer. Hoppas fler hoppar på tåget!

Simon Eisner säger: Med partners som SJ växer Allwin i Sverige. En viktig framgångsfaktor för att skapa långsiktiga, miljömässiga, sociala och ekonomiska värden är när en part är tjänsteutövare och en part köper tjänsten.


1. SJ donerar osåld mat från sin Bistro.

2. Allwin distribuerar maten ut till Kyrkor.

3. Kyrkorna får maten gratis och fördelar maten till utsatta.

Att slänga mat är linjärt, att donera maten är cirkulärt.#matbank #cirkulärekonomi #regeringen #matsvinn #allwin #sj #lidl #slu #samma #coop #ica #crs #simoneisner# svenskakyrkan #samhall #jordbruksverket #socialtföretagande #naturvårdsverket #livsmedelsverket #entreprenörskap #SAMS #matsvinn# matavfall #livsmedelsförluster #miljösmart #klimatförändringar #foodwaste

88 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page