top of page

Simon Eisner med Allwin nominerad till Nordiska Minister rådets miljöpris!

ALLWIN minskar matsvinn - 2 miljoner måltider till utsatta per år.


Deras affärsidé är att ta vara på den tjänliga mat som butikerna rutinmässigt slänger, bespara butikerna deras kostnader för kvittblivningen och se till att maten når socialt och ekonomiskt utsatta människor. Av de 75 miljoner kilo mat som slängs via livsmedelsbutiker tar ALLWIN hand om 1 miljon kilo enligt sin affärsidé.

ALLWIN utför 19 000 hämtningar per år och levererar motsvarande 2–3 miljoner måltider till utsatta. De jobbar konkurrensneutralt och är anslutna till ett stort antal butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö, som ingår i tre olika kedjor runtom i Sverige. Företaget planerar att expandera utanför Sverige.

ALLWIN är en värdig pristagare som en affärsdrivande Social entreprenör som visar vägen för hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.


1 visning0 kommentarer
bottom of page