top of page

Simon Eisner säger: Tydligare regler om moms på donerad mat

Nu blir det tydligare vad som gäller för moms på donerad mat. Skatteverket förtydligar att företagens moms inte påverkas vid donation av livsmedel där varornas bäst före-datum eller datum för sista förbrukningsdag är nära. Donerade varor i det här sammanhanget omfattas inte av moms. Därmed försvinner den osäkerhet som företag kan ha haft och som har orsakat att fullt ätbar mat ibland har slängts.


Många livsmedelsföretag har varit osäkra på vilka momsregler som gäller när de skänker mat. En del aktörer har därför undvikit att donera mat. Det har lett till att mat som fortfarande varit fullt ätbar slängts.


Ingen utgående moms på donerad mat nära bäst före-datum

Nu har Skatteverket, på Livsmedelsverkets förfrågan, förtydligat vad som gäller. Skatteverket menar att marknadsvärdet för livsmedelsvaror normalt är noll kronor när varornas bäst före-datum eller datum för sista förbrukningsdag är på väg att passera och när varorna därför riskerar att slängas. Därmed går det inte att beräkna en utgående moms för de här varorna när företag väljer att donera dem istället för att kasta dem. Företag behöver alltså inte betala moms för de här produkterna.


Ingen generell regel

Det kan finnas andra anledningar till att det inte går att sälja varan, exempelvis en skada, skönhetsfel, att etiketten sitter fel eller liknande. Även i dessa situationer kan marknadsvärdet i vissa fall vara noll kronor, men de här situationerna omfattas inte av Skatteverkets förtydligande. Det går inte generellt att säga att marknadsvärdet även i dessa fall normalt är noll kronor. En bedömning av marknadsvärdet måste göras utifrån förhållandena i varje enskilt fall.


Att minska matsvinnet

Det är viktigt att matsvinnet minskar i alla led, från livsmedelsproducent till konsument. Livsmedelsföretag kan donera mat när bäst-före datumet eller datumet för sista förbrukningsdag är på väg att passeras eller när det av andra skäl inte är möjligt att sälja varan. Självklart ska maten som skänks fortfarande vara säker att äta.

- Det är bra att vi äntligen fått den här frågan utredd. Det innebär förhoppningsvis att mer mat kommer att doneras till behövande i stället för att slängas, säger Karin Fritz projektledare för Livsmedelsverkets matsvinnsprojekt.


Några fakta om matsvinn

  • En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.

  • Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen.

  • Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen.

  • FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, samt minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

  • Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket ett pågående regeringsuppdrag för att minska matsvinnet.

30 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page