top of page
Colorful Compost Bin in New York.jpg

En tredjedel av all mat går förlorad eller slösas bort, cirka 1,3 miljarder ton mat, vilket kostar den globala ekonomin nära 940 miljarder dollar varje år.

Allwin matsvinn

Vi är verksamma i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund

Allwin matbank är idag den enskilt största organisationen och var först i Sverige med att storskaligt re-distribuera matsvinn från livsmedelsbutiker till hjälporganisationer.

Assorted Pumpkins

Om en fjärdedel av den mat som för närvarande går förlorad eller till spillo kan sparas, skulle det räcka för att mata 870 miljoner människor.

Allwin matsvinn

Vi arbetar med ledande varumärken

Tillsammans med SJ, LIDL, ICA och Samhall hjälper vi nu fler än någonsin. Nätverket av samarbetspartners bildar en stor flod av mat som når fram till utsatta, varje dag, hela året.

Allwin tar hand om Sveriges matsvinn

Om oss

Allwin matbank är idag den enskilt största organisationen och var först i Sverige med att storskaligt re-distribuera matsvinn från livsmedelsbutiker till hjälporganisationer.

Allwin matsvinn
bottom of page