Tjänst
Allwin är ett alternativ till hantering av matsvinn.

Matsvinn i Stockholm, Göteborg och Malmö / Lund

Idag levereras 1 000 ton matsvinn per år motsvarande 2 miljoner måltider till behövande. Vi erbjuder en nationell matsvinns-lösning för livsmedelsindustrin tillsammans med Samhall som representerar integration och jobbskapande för personer som står långt från arbetsmarknad. En tjänst med hög kontinuitet kopplat till den cirkulära hållbara ekonomin för att storskaligt minska matsvinnet inom daglig varuhandeln och skapa nya viktiga jobb.

Hur går det runt ekonomiskt?

Istället för donationer tar Allwin ut en avgift från anslutna butiker som täcker timlöner till Samhalls förare, kostnader för leasade kylbilar, drivmedel, vägtullar och administration.

Trend och kostnadsanalys

Vi räknar på vilka besparingar och värden som uppstår när en butik går från att betala för att slänga maten genom traditionella återvinningsbolag, till att börja skänka maten och bidra till ett hållbart närsamhälle.

Hur börjar man samarbeta med Allwin?

Allwin har alla rutiner och avtal som behövs för att komma igång så fort som möjligt.

Allwin är här för att hjälpa er
Kontakta oss dirket så hjälper vi till med lösningar för ert matsvinn
Kontakta Oss