Matsvinn Wikipedia

October 4, 2019

Matsvinns eller livsmedelssvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda.Jämför fysiskt svinn. I svinnet ingår endast det som kan undvikas att slängas. Matsvinn definieras olika beroende på vilken del av produktionskedjan det handlar om.

Allwin är här för att hjälpa er
Kontakta oss dirket så hjälper vi till med lösningar för ert matsvinn
Kontakta Oss