top of page

Simon Eisner vill meddela: SJ utökar samarbetet med att även gälla Göteborg, utöver Stockholm!

Uppdaterat: 6 sep. 2023

Den sociala Entreprenören och Grundaren av Allwin ser med tillförlit fram till en fortsatt expansion av det social Företaget Allwin, med en god ekonomi i hela organisationen.


Allwin är den enda organisationen som enbart hjälper hemlösa och behövande utan att ta betalt för maten.


Det finns en fara i att expandera en idé för fort, det har Allwin erfarenhet av och dragit lärdom av. Många drar på sig för stora kostnader som sen skenar iväg vilket skapar en osäkerhet.


"SJ utökar samarbetet med att även gälla Göteborg, utöver Stockholm!"


- Ekonomisk hållbarhet leder till stabilitiet och förutsägbarhet för våra samarbetspartners.


- Allwin minskar matsvinn genom en storskalig nationell logistiklösning i samarbetet med Samhall.


- Allwin skapar nya netto jobb i samarbetet med Samhall. Där vi erbjuder jobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.


- Allwin stöttar sedan 2004 tusentals utsatta med att få tillgång till gratis mat i Stockholm, Göteborg och Malmö.60 visningar0 kommentarer

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page