top of page
  • opixma

Allwin skriver exklusivt Sverige avtal med norska Greentech bolaget TotalCtrl

Göteborg, Sverige: Allwin tillkännager idag ett nytt partnerskap med det norska greentech bolaget TotalCtrl, som har utvecklat en mjukvara för att förebygga matsvinn. Partnerskapet bygger på efterfrågan från livsmedelsbutiker att underlätta hanteringen av sitt matsvinn, mat-säkerhet och spårbarhet med utgångspunkt i EU´s spårbarhetkrav av matsvinn och Förenta nationernas globala hållbarhetsmål (SDG) inom kategorierna 2, 12 och 13.


Allwin och TotalCtrl kommer med förenade krafter kunna erbjuda en totallösning som hjälper alla livsmedelsbutiker att minska sitt matsvinn, öka försäljning, spara tid, planera bättre, smartare inköp, och säkerställa en säker distribution med spårbarhet av den osålda maten som doneras till hjälporganisationer.


”Detta partnerskap ger livsmedelsbutiker en holistisk digital lösning för inventeringskontroll och en lösning för donationer för att uppnå 100% reduktion av sitt matsvinn”, säger Simon Eisner, Grundare av Allwin.


Fördelarna med detta nya partnerskap kommer hjälpa våra anslutna livsmedelsbutiker att öka sina vinster och samtidigt nå FN´s olika mål.

● SDG 2: En tredjedel av all producerad mat gåt till spillo, medan 100 tals miljoner människor går hungriga världen över.

● SDG 12: Till 2030 har de flesta länderna I världen skrivit på att halvera matvinnet.

● SDG 13: Varje år slänger vi ätlig mat motsvarande 3.3 Gigaton av CO2 ekvivalent.


Om TotalCtrl:


TotalCtrl, är ett Norskt Greentech bolag, som har utvecklat en prisbelönt mjukvara för att motverka matsvinn i livsmedelsbutiker. Mjukvaran driver hållbarhet till en ny mätbar nivå för att skapa vinstdrivande ekonomiska och hållbara synergier mot en framtid utan matsvinn där alla människor kan äta nyttig mat. Sedan start 2017, har TotlaCtrl hjälpt sina kunder att optimera sina verksamheters processer runt mekanismer som skapar matsvinn och genom att minska kostnader runt matsvinnet lyckats att skapa hållbara och ekonomiska vinster. Deras nuvarande kunder har på kort tid minskat sitt matsvinn med upp till 85%. För mer information, besök https://totalctrl.com/


Om Allwin:


Allwin är idag den enskilt största organisationen I Sverige och var först I Sverige med att storskaligt re-distribuera matsvinn från livsmedelsbutiker till hjälporganisationer som stöttar behövande. Grundat 2010, Allwin är idag verksamma i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och har sedan start distribuerat 5 miljoner kilo matsvinn genom sina anslutna butiker, vilket motsvarar 1 miljon matkassar á 5kg styck till behövande till ett marknadsvärde av 250 miljoner kr och minskat CO2 utläpp med 10 miljoner kilo CO2 ekvivalent. För mer information, besök https://www.allwin.nu/

22 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page