top of page

Simon Eisner säger: Allwin genomför över 20 000 leveranser per år med matsvinn till svenska kyrkor.

Uppdaterat: 13 juni


Simon Eisner´s Allwin skapar nätverk och samverkar


Simon Eisner, Grundaren till Allwin-konceptet menar att innan Allwin fanns det ingen samordning kring matsvinnet i Sverige, ordet matsvinn fanns inte ens 2004. Organisationskonsulten; Simon Eisner såg 2004 att en logistik-lösning som re-distribuerar ut maten till kyrkorna behövde komma på plats.


Simon Eisner bygger snabbt på egen hand upp ett nätverk av företag, ideella organisationer, kyrkor och livsmedelsföretag och skapar en modell för hur flödet skall se ut, och hur det skall finansieras.


idag 19 år senare finns ett självfinansierat växande nätverk av anslutna kyrkor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. Allwin leverar dagligen tonvis med mat till utsatta från livsmedelsbutiker som vill donera sin mat, totalt över 20 000 leveranser per år.


Allwin är idag är ett växande socialt företag som sysselsätter ca.10 personer. I butikerna som vi servar och som betalar för vår tjänst finns ytterligare ett tusental anställda som dagligen sorterar ut matvinnet som vi hämtar. I slutändan finner vi diakoner och voluntärer i kyrkor som sorterar all mat och sen delar ut den till ekonomiskt utsatta.
Vilka värden skapas genom Allwin?

Allwin modellen bygger på att lyfta fram de värden som skapas i samhället, inte bara på sista raden.

 1. Maten konsumeras istället för att slängas.

 2. Maten kommer behövande till godo.

 3. Miljövinster uppstår då maten äts upp istället för att slängas.

 4. Mindre mat går till spillo.

 5. Företagen som nyttjar tjänsten blir mer hållbara.

 6. Allwin skapar nya viktiga nettojobb.

 7. Hemlösa får mat för dagen.

 8. Pensionärer får mat för veckan.

 9. Ensamstående fyller upp kylskåpet med mat de sista 10 dagar i månaden.

 10. Barn och ungdomar får näringsrik mat, vilket ger resultat i skola och idrott.

 11. Hållbara tjänster kostar pengar, därför tar vi betalt för vår tjänst .


2015 antog FN de globala målen

Allwin uppfyller 7 av de 17 globala målen. En cirkulär innovation har det visat sig i efterhand.


Mål 12: Minska matsvinn globalt med 50%.

Mål 13: Skövling av mark för att odla på skadar vårt klimat.

Mål 2: Ingen skall behöva gå hungrig.

Mål 14: Överfiskning av hav utarmar bestånden.

Mål 15: Vi måste ta hand om de resurser som finns.

Mål 8: Cirkulära innovationer skapar nya jobb.

Mål 3: Alla har rätt till näringsrik mat som leder till starkt immunförsvar.Den hållbara vägen.


Utan logistik stannar världen. Vi som förvaltare av samhälle under vår livstid måste förflytta oss från ett linjärt tänkande till ett cirkulärt tänkande, hur kapitalet måste förflytta sig från investeringar i ändliga resurser till förnybara resurser.


Allwin är ett litet företag som började visar vägen med att storskaligt börja minska matsvinnet i Sverige och fick mycket uppmärksamhet för det, a small dog, with a big bark för att citera CIA personakt på Carl Bidlt.
Allwin hjälper sin partners att bli mer hållbara.


Det var väldigt få som ville betala för Allwins tjänst i början för att man tyckte att det var välgörenhet. De som tog ansvar för sin roll i livsmedelskedjan insåg snabbt att Allwin erbjuder en ny typ av hållbarhetstjänst i form av cirkulär logistik som skall frakta deras donerade mat som befinner sig i slutet av livsmedelscykeln till ett välgörande ändamål. OCH det kostar en slant för frakten, precis som det kostar att anlita sophantering för att slänga maten.


Det är ju inte Allwin som skänker maten, det är butikerna.


Om man ändå anser att det är välgörenhet så får man gärna sponsra oss, så hämtar vi gratis.Skrivet av: Simon Eisner, grundare av Allwin


33 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page