Simon Eisner, ALLWINS GRUNDARE är nominerad till årets viktigaste pris!

Simon Eisner är nominerad till Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris som Årets eldsjäl för sitt arbete med att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Tycker du att Simon Eisner förtjänar att vinna Visa vägen-priset? Rösta på Simon Eisner här: https://visavagen.samhall.se/nominerade/simon-eisner/

 

#allwin #simoneisner #samhall #ica #coop #lidl #axfood

SIMON EISNER,grundare till Allwin är nominerad till årets viktigaste pris!

Simon Eisner, grundare till Allwin är nominerat till Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris som Årets arbetsgivare för att de öppnar arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Tycker du att Allwin förtjänar att vinna Visa vägen-priset? Rösta på Allwin här: https://visavagen.samhall.se/nominerade/allwin/

#allwin #räddamaten #visavägen #samhall #ica #coop #lidl #axfood

 

SIMON EISNER, grundare till allwin FÖRKLARAR matsvinn wikipedia

Simon eisner, grundare till allwin har jobbat med matsvinnsfrågan i över 12 år, Matsvinn eller livsmedelssvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda. Jämför fysiskt svinn. I svinnet ingår endast det som kan undvikas att slängas. Matsvinn definieras olika beroende på vilken del av produktionskedjan det handlar om.

Gå till Wikipedia här.

Simon Eisner, grundare till allwin vill stoppa matsvinnet

Simon Eisner, grundare till allwin jobbar som rådgivare till OECD, Nordiska ministerrådet, Europeiska Kommissionen mfl. Stoppa matsvinnet är en kampanj på initiativ av Naturvårdverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Målet är att skapa ett medvetande om matsvinnet och vilken skada det är för både miljön, klimatet och samhällsekonomin. Genom att tipsa människor om hur de bäst bevara sin mat vill vi inspirera de svenska hushållen till att minska sitt egna matsvinn. Då det faktiskt är klimatsmart val som gör skillnad.

Gå till sajt.

Simon Eisner, grundare till allwin rekommenderar: Härifrån till hållbarheten del. 1 omställningen

Simon Eisner, grundare till allwin rekommenderar denna film.  Patrik Olsson försöker ställa om till en mer hållbar livsstil. Han har anpassat maten, boendet, transporterna och sina inköp. Men påverkar hans val livskvaliteten? Vi träffar också Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, som berättar om vikten av att skifta till en hållbar livsstil. Men när man ställer om bryter man också mot normen. Hur kan man skapa förändring och få med folk på nya idéer?

Se filmen här.