Allwin Julklappsinsamling med LIDL i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund

Skänk en julklapp!

Gör som tusentals av våra kunder, var med och skänk julglädje till någon som inte har råd att köpa
julklappar själva. Köp en julklapp, märk den med vad den innehåller och vem den passar för och lämna den i kassan i någon av våra butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund senast den 21 december. Vår partner Allwin förmedlar julklapparna vidare till hjälporganisationer och kyrkor som delar ut julklapparna till barn och vuxna i närområdet.

Sprid glädje med en julklapp!

LÄNK

Allwi_880x390(1).jpg

Simon Eisner med Allwin deltar på Visa Vägen Galan, Samhall

Värme, skratt och en del tårar i årets Visa vägen-gala  

20 november, 2018

Det var en glad och förväntansfull publik som samlats på Vasateatern när Visa vägen-galan för elfte gången i rad skulle hållas. Förutom att uppmärksamma och främja inkludering skulle Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris till årets eldsjäl och årets arbetsgivare delas ut.  

En lång Visa vägen-turné genom landet nådde sin kulmen när den på måndagskvällen avslutades inför en fullsatt Vasateater i Stockholm. Två vinnare i kategorierna “Årets eldsjäl” och “Årets arbetsgivare” skulle koras bland 18 finalister, och spänningen i lokalen gick nästan att ta på när kvällens konferencier Peter Jihde inledde galan genom att understryka att ”det är viktigare att se vad en människa kan, istället för vad den inte kan”, ord som präglade hela kvällen.

https://visavagen.samhall.se/varme-skratt-och-en-del-tarar-i-arets-visa-vagen-gala/?fbclid=IwAR0EJUjq7CoOybM1Dl0RP1ZuTUqW_Qx-BqMliWY-Bwk9PgNZH58NAxbbAc0

Simon Eisner intervjuad i Radio Samhall

SIMON EISNER

Nu är det dags för det andra programmet efter semesterledigheten.

Vi ska prata med Monica Lingegård som har varit på Högbo Bruk och som berättar om MIA 2.5, digitalisering och nya arbetssätt.

Vi kommer även att få höra Simon Eisner som är grundare till företaget Allwin, som tar han om matsvinn från matbutiker och delar ut till behövande. Han berättar om hur det hela började och hur verksamheten ser ut idag.

Vi slår även ett slag för Visa Vägen-priset. En sista gallring är nu gjord, och snart beger sig Visa Vägen-priset ut på turné för att hylla alla lokala vinnare.

Robert Jönsson som är driftledare på Mat.se läser veckans dikt.

Trevlig helg önskar Henke & Linnea på Radio Samhall!

https://poddtoppen.se/podcast/1191434384/radio-samhall/allwin-en-hallbar-affar

Simon Eisner inbjuden talare till Nationell verkstad för hållbara livsstilar.

Simon Eisner berättar om Allwin, Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10 YFP. I år är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion värd i samarbete med Karlstads kommun, Naturvårdsverket och Mistra Sustainable Consumption.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

https://www.forummiljosmart.se/nationellverkstad

Simon Eisner, grundare av allwin har bidragit till Universitets-Uppsatser, statliga Rapporter mm :

Simon Eisner, entreprenör, har bidragit till Universitets-uppsatser:

 

Sveriges Lantbruksuniversitet: 2011

https://stud.epsilon.slu.se/2431/1/svensson_l_110406.pdf

 

Malmö Högskola Miljövetenskap 2011

http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Lunds tekniska högskola 2015

https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2016/minskat-matsvinn-genom-valgorenhet---sara-pettersson.pdf

Malmö Högskola, 2011

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2

UMEÅ Universitet, 2014

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:762994/FULLTEXT01.pdf

Göteborgs Universitet, 2012

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30664/1/gupea_2077_30664_1.pdf

Södertörns Högskola, 2017

https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186099/FULLTEXT01.pdf

Högskolan i Halmstad, 2016

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:942602/FULLTEXT01.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/04/Mat-till-valgorenhet-en-alternativ-atgard-for-att-skapa-mervarde-av-matsvinnet-i-livsmedelsbutiker.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2016/12/Schöier.Tjellander.Uthammar.Westbom.pdf

Livsmedelsverkets rapport, 2013

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/minska_matsvinnet_i_kommunen.pdf

Svenska Miljöinstitutet, 2015

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2015-02-09-matbanker-kan-minska-matsvinn.html

Naturvårdsverket, 2013

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

Konsumentföreningen, Hållbarhetsredovisning, 2012

https://kf.se/media/pdf/kf_ar12_sv.pdf

Avfall Sverige, , Alla vinner på Allwin2010

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/alla-vinner-pa-allwin-2/

Avfall Sverige, Fem nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet, 2011

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/fem-nominerade-till-prisutdelningen-for-basta-projekt-i-europa-minskar-avfallet-2/

Tillväxtverket, 2012

https://www.esf.se/Documents/Press/Publikationer/EoF/Studie%20om%20samarbetet%20mellan%20sociala%20företag%20och%20övrigt%20näringsliv.pdf

Abba Seafood, 2011

http://a4.mndcdn.com/image/upload/kmhzktzwr1wjtapcru2h.pdf

Miljöresurs Linne, 2013

http://miljoresurslinne.se/wp-content/uploads/2013/08/Slutrapport_Mat_och_klimat_i_Kronobergs_lan.pdf

MISTRA URBAN FUTURES, 2011

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_-_goda_exempel_och_potential_affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_pilot_4.pdf

Social Innovation, Skåne, 2017

http://socialinnovationskane.se/tag/social-innovation/

Simon Eisner driver opinion mot matsvinnet.

Simon Eisner driver Opinionsbildning / Artiklar:

 

SAMHALL 2017, Simon Eisner 

https://samhall.se/samhall-story/allwin/

 

Dagen 2017, Simon Eisner

http://www.dagen.se/dokument/smyrna-blev-socialt-center-1.917871

 

Miljö och Utveckling 2016, Simon Eisner

http://miljo-utveckling.se/matsvinn-fran-lidl-blir-maltider-till-behovande/

 

Stockholm Direkt 2016

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/matjattens-svinn-ska-bli-maltider-till-stockholms-hemlosa/aRKpcc!9M9RQqabmSreXHE1OpTk4g/

 

Landets Fria 2015, Simon Eisner

http://www.landetsfria.se/artikel/121173

 

BRING 2015, Simon Eisner

http://www.bring.se/tempererat/nyheter/allwin

 

Ystads Allehanda 2014, Simon Eisner

http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/de-tar-hand-om-julens-matsvinn/

 

Veckans Affärer 2012, Simon Eisner

https://www.va.se/nyheter/2012/09/14/affarsiden-dar-alla-vinner/

 

DN 2013, Simon Eisner

http://www.dn.se/sthlm/sopguldet-behover-inte-langre-bli-till-sand/

 

Fria Tidningar 2012, Simon Eisner

http://www.fria.nu/artikel/94858

 

ARBETET 2011, Simon Eisner 

https://arbetet.se/2011/02/04/robin-hood-blir-business/

 

Expressen 2011, Simon Eisner

http://www.expressen.se/gt/kasserade-maten-kommer-till-nytta/

 

WWF 2010, Simon Eisner

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/min-vardag/1521524-min-vardag-arets-miljohjaltar-prisade-2010

 

Götebrogs Universitet – Food Rescue, Simon Eisner

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//studenter-raddar-mat-.cid1325230

 

LUNDS Universitet: Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola, 20 år http://packbridge.se/manga-ville-vara-med-och-fira-forpackningslogistiks-20-ar/

 

SaMMa Samarbete mellan: Naturvårdsverket, Livsmedelsverket ochNaturvårdsverket, Simon Eisner

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/sammas-programforklaring-20150730.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

 

Nordiska Ministerrådet: Simon Eisner med Allwin har varit rådgivare

http://www.norden.org/sv/tema/tidigare-teman/tema-2015/green-growth/statsministrarnas-aatta-projekt/utveckling-av-tekniker-och-metoder-foer-avfallshantering/reducing-food-waste/

Simon Eisner arkiv svensk media