Simon Eisner inbjuden talare till Nationell verkstad för hållbara livsstilar.

Simon Eisner berättar om Allwin, Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10 YFP. I år är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion värd i samarbete med Karlstads kommun, Naturvårdsverket och Mistra Sustainable Consumption.

Läs mer genom att klicka på länken nedan:

https://www.forummiljosmart.se/nationellverkstad

Simon Eisner, grundare av allwin har bidragit till Universitets-Uppsatser, statliga Rapporter mm :

Simon Eisner, entreprenör, har bidragit till Universitets-uppsatser:

 

Sveriges Lantbruksuniversitet: 2011

https://stud.epsilon.slu.se/2431/1/svensson_l_110406.pdf

 

Malmö Högskola Miljövetenskap 2011

http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Lunds tekniska högskola 2015

https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2016/minskat-matsvinn-genom-valgorenhet---sara-pettersson.pdf

Malmö Högskola, 2011

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2

UMEÅ Universitet, 2014

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:762994/FULLTEXT01.pdf

Göteborgs Universitet, 2012

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30664/1/gupea_2077_30664_1.pdf

Södertörns Högskola, 2017

https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186099/FULLTEXT01.pdf

Högskolan i Halmstad, 2016

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:942602/FULLTEXT01.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/04/Mat-till-valgorenhet-en-alternativ-atgard-for-att-skapa-mervarde-av-matsvinnet-i-livsmedelsbutiker.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2016/12/Schöier.Tjellander.Uthammar.Westbom.pdf

Livsmedelsverkets rapport, 2013

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/minska_matsvinnet_i_kommunen.pdf

Svenska Miljöinstitutet, 2015

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2015-02-09-matbanker-kan-minska-matsvinn.html

Naturvårdsverket, 2013

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

Konsumentföreningen, Hållbarhetsredovisning, 2012

https://kf.se/media/pdf/kf_ar12_sv.pdf

Avfall Sverige, , Alla vinner på Allwin2010

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/alla-vinner-pa-allwin-2/

Avfall Sverige, Fem nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet, 2011

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/fem-nominerade-till-prisutdelningen-for-basta-projekt-i-europa-minskar-avfallet-2/

Tillväxtverket, 2012

https://www.esf.se/Documents/Press/Publikationer/EoF/Studie%20om%20samarbetet%20mellan%20sociala%20företag%20och%20övrigt%20näringsliv.pdf

Abba Seafood, 2011

http://a4.mndcdn.com/image/upload/kmhzktzwr1wjtapcru2h.pdf

Miljöresurs Linne, 2013

http://miljoresurslinne.se/wp-content/uploads/2013/08/Slutrapport_Mat_och_klimat_i_Kronobergs_lan.pdf

MISTRA URBAN FUTURES, 2011

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_-_goda_exempel_och_potential_affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_pilot_4.pdf

Social Innovation, Skåne, 2017

http://socialinnovationskane.se/tag/social-innovation/

Simon Eisner driver opinion mot matsvinnet.

Simon Eisner driver Opinionsbildning / Artiklar:

 

SAMHALL 2017, Simon Eisner 

https://samhall.se/samhall-story/allwin/

 

Dagen 2017, Simon Eisner

http://www.dagen.se/dokument/smyrna-blev-socialt-center-1.917871

 

Miljö och Utveckling 2016, Simon Eisner

http://miljo-utveckling.se/matsvinn-fran-lidl-blir-maltider-till-behovande/

 

Stockholm Direkt 2016

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/matjattens-svinn-ska-bli-maltider-till-stockholms-hemlosa/aRKpcc!9M9RQqabmSreXHE1OpTk4g/

 

Landets Fria 2015, Simon Eisner

http://www.landetsfria.se/artikel/121173

 

BRING 2015, Simon Eisner

http://www.bring.se/tempererat/nyheter/allwin

 

Ystads Allehanda 2014, Simon Eisner

http://www.ystadsallehanda.se/tt-ekonomi/de-tar-hand-om-julens-matsvinn/

 

Veckans Affärer 2012, Simon Eisner

https://www.va.se/nyheter/2012/09/14/affarsiden-dar-alla-vinner/

 

DN 2013, Simon Eisner

http://www.dn.se/sthlm/sopguldet-behover-inte-langre-bli-till-sand/

 

Fria Tidningar 2012, Simon Eisner

http://www.fria.nu/artikel/94858

 

ARBETET 2011, Simon Eisner 

https://arbetet.se/2011/02/04/robin-hood-blir-business/

 

Expressen 2011, Simon Eisner

http://www.expressen.se/gt/kasserade-maten-kommer-till-nytta/

 

WWF 2010, Simon Eisner

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/min-vardag/1521524-min-vardag-arets-miljohjaltar-prisade-2010

 

Götebrogs Universitet – Food Rescue, Simon Eisner

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//studenter-raddar-mat-.cid1325230

 

LUNDS Universitet: Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola, 20 år http://packbridge.se/manga-ville-vara-med-och-fira-forpackningslogistiks-20-ar/

 

SaMMa Samarbete mellan: Naturvårdsverket, Livsmedelsverket ochNaturvårdsverket, Simon Eisner

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/sammas-programforklaring-20150730.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

 

Nordiska Ministerrådet: Simon Eisner med Allwin har varit rådgivare

http://www.norden.org/sv/tema/tidigare-teman/tema-2015/green-growth/statsministrarnas-aatta-projekt/utveckling-av-tekniker-och-metoder-foer-avfallshantering/reducing-food-waste/

Simon Eisner arkiv svensk media

Simon Eisner: Läsvärt om entreprenörer och positive impact!


Simon Eisner rekommenderar artikeln om entreprenörer och positive impact för de som är intresserade av företagsbyggande.

”The for-profit nature of their charitable enterprise allows them to tap into strategies used by both charities and corporations to achieve growth in their endeavors.”


Läs Artikeln här

No time for leftovers: The astonishing scale of food waste in the UK and around the world

In the UK alone, 8.4m people in the UK struggle to afford a meal, according to the UN's FAO - despite the UK wasting billions through food waste every year, according to food waste charity WRAP.

Food losses and waste is estimated to amount to $680bn in industrialized countries around the world, as well as a further $310bn in developing countries.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/02/no-time-leftovers-astonishing-scale-food-waste-uk-around-world/

Simon Eisner blir intervjuad om Allwin av Svensk media.